Oferujemy:

CEMENT:

Cement portlandzki wieloskładnikowy LAFARGE STANDARD [CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R]:

11,50 zł brutto/worek 25 kg (właściwości cementu);

Cement portlandzki wieloskładnikowy LAFARGE EXPERT [CEM II/B-V 42,5 N]:

12,00 zł brutto/worek 25 kg (właściwości cementu);

WAPNO:

Wapno hydratyzowane CL-90-S Bielik Trzuskawica 25 kg:

17,50 zł brutto/worek (właściwości wapna);


Oznaczenia cementu zgodnie z normą EN-PN-197-1: